Siirry sisältöön
Koiran koulutus ja positiivinen vahvistaminen

Koiran koulutus ja positiivinen vahvistaminen

Koirankoulutuksesta on perinteisesti ajateltu, että koiran koulutus perustuu hallintaan. Nykyaikainen koulutus perustuu ennemmin ihmisen kykyyn olla vuorovaikutuksessa lemmikkinsä kanssa, jolloin ohjaamisen lähtökohdaksi nousee koiran ymmärtäminen ja haluttuun käytösmalliin kannustaminen. Näitä periaatteita noudattaen tapahtuu koiran kouluttaminen positiivisen vahvistamisen menetelmillä.

Sisältö:

Mitä positiivinen vahvistaminen tarkoittaa?
Mitä hyötyjä positiivinen vahvistaminen tarjoaa?
Koiran positiivinen vahvistaminen käytännössä
Positiivinen vahvistaminen pähkinänkuoressa

Mitä positiivinen vahvistaminen tarkoittaa?

Positiivinen vahvistaminen on nykyaikainen koulutusmenetelmä, joka perustuu koiran motivoimiseen ja kannustamiseen haluttuun toimintaan. Positiivisen vahvistamisen voisi yksinkertaistaa niin, että koiraa palkitaan toivotusta käyttäytymisestä ja rankaisemisen sijaan pyritään ohjaamaan koira pois epätoivotusta käytöksestä. Esimerkiksi ajankulukseen näykkivälle pennulle annetaan torumisen sijaan jotakin luvallista nakerreltavaa tai ohjataan riehaantunut pentu rauhoittumaan keskittymistä vaativan leikin pariin, kuten vaikkapa koiran älypelin äärelle.

Mitä hyötyjä positiivinen vahvistaminen tarjoaa?

Tutkimukset osoittavat, että positiivisen vahvistamisen menetelmillä koulutetut koirat ovat stressittömämpiä ja onnellisempia kuin rankaisumenetelmin koulutetut koirat. Positiivinen vahvistaminen edistää koiran ja omistajan välistä yhteistyötä sekä keskinäistä ymmärrystä ja luottamusta. Koirasta tulee vastaanottavaisempi ja halukkaampi ottamaan kontaktia omistajaan. Koira toki oppii asioita monenlaisilla menetelmillä, mutta vain väkivallattomat ja koiralle iloa tuottavat positiivisen vahvistamisen menetelmät edistävät myös koiran hyvinvointia.

Koska positiivinen vahvistaminen ei perustu koiran pakottamiseen, on riski epätoivottuun lopputulokseen pieni. Eli, vaikkei koiran kouluttaminen heti johtaisikaan toivottuun käyttäytymiseen kaikissa tilanteissa, ei koulutuksesta pääsääntöisesti seuraa myöskään pysyviä haittoja tai huonoja käyttäytymismalleja, kuten rankaisumenetelmiä käytettäessä usein käy. Positiivinen vahvistaminen voidaan aina aloittaa uudelleen ja sen avulla koira oppii vanhemmallakin iällä paremmille tavoille. Aikuisen koiran koulutus positiivisen vahvistamisen menetelmillä onnistuu siis siinä missä koiran pennun koulutuskin.

Rankaisemisesta enemmän haittaa kuin hyötyä

Rankaiseminen on koiralle vahingollista ja useimmiten se lisää koiran epävarmuutta ja pelkotiloja samalla synnyttäen epäluottamusta rankaisevaa omistajaa kohtaan. Rankaisemalla koulutetuilla koirilla esiintyy tutkimusten mukaan enemmän ongelmakäyttäytymistä, pelkoja ja aggressiivista käytöstä. Palkitsemiseen perustuvien koulutusmenetelmien on sen sijaan todettu edistävän tottelevaisuutta ja nopeuttavan koiran oppimista, mikä näkyy myös hyvinä tuloksina tottelevaisuuskokeissa. Itsevarma ja rento koira ottaa paremmin ohjeita vastaan yllättävissäkin tilanteissa.

Rankaisemisessa koulutusmenetelmänä on ongelmana sekin, että rangaistavaa käytöstä on olemassa periaatteessa loputtomasti, kun taas vahvistettavaa käytöstä on selkeästi vähemmän, jolloin on helpompi keskittyä haluttujen tulosten saamiseen. Jatkuva rankaiseminen voi myös saada koiran passivoitumaan, kun se ei uskalla tehdä enää mitään rangaistuksen pelossa.

Koiran positiivinen vahvistaminen käytännössä

Positiivinen vahvistaminen lähtee liikkeelle omien ajatusmallien tarkastelusta. Sen sijaan, että kiinnittäisimme jatkuvasti huomiota käyttäytymiseen, jota emme halua nähdä, keskitymmekin pohtimaan sitä, miten haluaisimme koiran käyttäytyvän. Tilanne käännetään siis tavallaan päälaelleen totutusta: ei yritetäkään opettaa koiralle, mitä se ei saa tehdä, vaan keskitytään opettamaan, mitä sen halutaan tekevän.

Positiivinen vahviste eli palkinto

Vahvisteena toimii periaatteessa mikä tahansa, minkä koira kulloinkin kokee miellyttäväksi. Palkintojen mielekkyydessä on yksilöllisiä eroja, eikä sama palkinto aina kelpaa joka tilanteeseen tai joka koiralle. Varmista siis, että palkinnot ovat koiralle todella mieluisia ja tavoittelemisen arvoisia. Toisinaan itse tekeminen voi olla koirasta hauskempaa kuin tekemisen lopettamisesta seuraava namupala.

Koiralle kannattaa myös opettaa useampi palkitsemisen tapa, jottei se liiaksi rutinoidu koulutukseen. Koirakon elämä on joustavampaa, kun koulutustilanteita voidaan muokata, eikä onnistuminen ole makupalan tai leikin laadusta kiinni. Koiran palkitseminen makupaloilla tai leikkihetkillä on todettu tehokkaammaksi kuin pelkkä kehuminen tai silittäminen. Kehu on yleensä koiralle mielekäs palkinto vain, jos se on siihen erikseen ehdollistettu

Palkintoon on hyvä liittää myös ehdollinen vahviste, joka ilmaisee koiralle milloin se tekee asian toivotusti ja samalla kertoo palkinnon tulevan pian. Ehdollinen vahviste voi olla sanallinen kehu tai muu napakka ääni (esimerkiksi "jes" tai "tsip"), jota koira ei kuule muualla arjessa säännöllisesti. Ehdollisena vahvisteena toimivat myös erilaiset koirankoulutusvälineet, kuten koiran naksutin tai pilli.

Naksuttimen opettaminen koiralle vaatii toistoja, kuten muukin oppiminen. Esimerkiksi katsekontaktin opettamisen yhteydessä on helppo ottaa naksutin käyttöön, kun koira luonnostaankin hakee kontaktia. Kun olet muutaman kerran käyttänyt naksutinta ja palkinnut koiran namilla, kun se katsoo sinua, alkaa koira itse hakea katsekontaktia palkkion toivossa. Jonkin ajan kuluttua voit korvata naksuttimen vihjesanalla ”katso”. Samalla periaatteella voidaan toteuttaa muu koiran koulutus naksuttimen avulla.

Mahdollista koiran onnistuminen

Koiran kouluttaminen vaatii onnistuakseen paljon toistoja monenlaisissa tilanteissa, jotta käyttäytymismallit saadaan vakiinnutettua. Jotta koira päästään palkitsemaan mahdollisimman usein, tehdään tilanteista koiralle mahdollisimman helppoja. Näin mahdollistetaan koiran onnistuminen.

Vastaavasti epäonnistumisesta tehdään koiralle vaikeaa, jotta vältetään epätoivottu käytös. Koiraa haastetaan vähitellen siirtymällä helpoista tilanteista vaikeampiin. Helpossa tilanteessa koiraa altistetaan mahdollisimman vähän ulkopuolisille ärsykkeille (esim. kotipihalla harjoittelu) ja haastavammissa tilanteissa ärsykkeitä lisätään (esim. siirtyminen koirapuistoon tai kaupunkiympäristöön). Haastavampiin tilanteisiin siirrytään vasta, kun helpossa ympäristössä toimiminen sujuu. Tarkoitus on, että koira lopulta tottuu käyttäytymään toivotulla tavalla kaikenlaisissa ympäristöissä.

Havainnoi ja ymmärrä koirasi käytöstä

On tärkeää havainnoida koiran tekemisiä ja ymmärtää, millaisia vahvisteita se käytökselleen saa. Koira voi esimerkiksi luulla saavuttavansa jotakin haukkumalla, kun epämiellyttävä asia (kuten vieraat äänet) katoaa haukkumisen jälkeen. Jos omistaja ei tätä huomaa, alkaa haukkuminen lisääntyä.

On tärkeää osata palkita koira oikeaan aikaan, jottei vahingossa vahvisteta vääriä käytösmalleja. Myös palkitsemisen ajoittamisessa auttaa koiran käyttäytymisen ymmärtäminen: kun tiedät, miksi koira toimii niin kuin toimii, tiedät mitä se kulloinkin tavoittelee ja pystyt arvioimaan, tavoitteleeko koira haluamaansa asiaa sopivalla tavalla vai pitääkö sitä ohjata toisenlaiseen käyttäytymismalliin. Koiraa kannattaa palkita usein, kun se tekee oikein. Tällöin koiran motivaatio ja into koulutukseen pysyy yllä. Herkkupussi tai koirasi suosikki palkkalelu on siis syytä pitää lähellä!

Huonot tavat saa karsittua pois

Mikäli koira ei toimi halutulla tavalla, jätetään koira tilanteessa palkitsematta, jottei epätoivottu käytös vahvistuisi. Rankaisemisen sijaan voidaan käyttää seuraavia keinoja tilanteen korjaamiseksi:

  • Koira pyritään ohjaamaan sallitun tekemisen pariin, jolloin päästään taas palkitsemaan koiraa toivotusta käyttäytymisestä.
  • Muokataan ympäristöä esimerkiksi siirtämällä koiralta kielletyt tavarat pois sen ulottuvilta.
  • Ennakoidaan ja vältetään epätoivotun käytöksen ilmeneminen kokonaan.
  • Opetetaan epätoivotun käytöksen tilalle toivottu käyttäytymistapa.

Harjoituksen epäonnistuessa on myös syytä pohtia, mahdollistivatko olosuhteet koiran onnistumisen, vai olisiko niissä jotain korjattavaa. Onko ärsykkeitä liikaa? Onko koira sairas tai huonovointinen? Pelottaako koiraa tilanteessa? Joskus vika voi olla myös harjoitustilanteessa.

Ennakoimalla voidaan ehkäistä epätoivottua käytöstä. Ymmärtämällä koiran käyttäytymisen perusteet, voidaan epäsopivia käyttäytymismalleja karsia jo ennen niiden syntymistä, kun koulutetaan koira käyttäytymään halutusti jo etukäteen.

Huonoistakin tavoista voi opetella pois siedättämällä ja vastaehdollistamalla koiraa tilanteessa, jossa huonoa käytöstä esiintyy. Jos vieraat äänet aiheuttavat koiralle stressiä, voi sitä totuttaa ääniin pikkuhiljaa palkitsemalla koira silloin, kun se pysyy rauhallisena äänien kuuluessa. Lopulta koira oppii yhdistämään äänet johonkin positiiviseen, eikä enää koe tarvetta poistaa niitä haukkumalla.

Positiivinen vahvistaminen pähkinänkuoressa

Koiran kouluttaminen positiivisen vahvistamisen periaatteita noudattaen voidaan tiivistää viiteen ohjeeseen:

  1. Palkitse koiraa onnistumisista, jotta sen motivaatio oppimiseen säilyy ja toivottu käytös vahvistuu.
  2. Ajoita palkitseminen oikein, jotta vahvistat haluttua käytöstä. Ajoituksessa auttaa naksuttimen opettaminen koiralle.
  3. Mahdollista koiran onnistuminen eli aseta vaatimustaso koiralle sopivaksi. Aloita helpoista harjoitteista ja siirry vaikeampiin vasta, kun helpot sujuvat rutiinilla.
  4. Palkitse usein! Koira opettelee uutta sitä innokkaammin, mitä enemmän sitä tekemisestä palkitaan. Herkkupussi helpottaa nopeaa palkitsemista.
  5. Muista, että koulutuksenkin tulee edistää koiran hyvinvointia. Ei rankaista, vaan ohjataan koiraa oikean toiminnan pariin. Seurataan koiran jaksamista ja muistetaan pitää myös taukoja.