Siirry sisältöön
Akvaarion perustaminen

Akvaarion perustaminen

Akvaario on monipuolinen harrastus, joka sopii lähes jokaiseen talouteen, sillä akvaarion koko ja sen asukit on helppo valita omien kiinnostusten ja hoitomahdollisuuksien mukaan. Akvaariossa voi asua lukemattomia erilaisia kaloja, kasveja, rapuja ja kotiloita. Osa lajeista on helppohoitoisempia kuin toiset, joten akvaarioharrastuksessa kehittyy sekä oppii jatkuvasti uutta. Akvaarion voi sisustaa omaan kotiin sopivaksi ja täysin omien mieltymysten mukaan. Akvaario on sopiva harrastus myös reissaaville perheille, sillä kalat pärjäävät mainiosti lomaruokien ja ruokinta-automaattien avulla jopa reilun viikon ilman hoitamista.

Sisältö:

Millainen akvaario sopii meille?
Mitä hiekkaa voi laittaa akvaarioon?
Millainen suodatin akvaarioon valitaan?
Tarvitaanko akvaarioon kasveja?
Onko akvaarion kypsytys vaikeaa?
Mitä kaloja akvaarioon tulisi laittaa?
Miten ja kuinka usein akvaario puhdistetaan?
Miten ruokin akvaariokalat?
Muistilista, mitä akvaarioon tarvitaan

Millainen akvaario sopii meille?

Mitä suurempi akvaario, sitä helppohoitoisempi se on, sillä suuremmassa määrässä vettä vesiarvojen heilahtelut eivät vaikuta akvaarion asukkaisiin niin nopeasti kuin pienemmässä vesimäärässä. Toisaalta pieni akvaario on nopeampi huoltaa ja pitää puhtaana. Yleensä helpoin tapa aloittaa akvaarioharrastus on keskikokoinen, noin 100 litran akvaario, mutta myös pienemmät ja suuremmat altaat ovat täysin mahdollisia.

Akvaarion koon valintaan vaikuttaa myös paikka, johon akvaario sijoitetaan kotona. Akvaarion paikka ei saisi olla liian lähellä ikkunaa tai patteria, jotta ulkopuoliset tekijät eivät pääse vaikuttamaan akvaarion veden lämpötilaan tai valaistukseen. Akvaarion paikkaa valitessa on otettava huomioon myös kodin sähköpistokkeet, sillä akvaarion valaistus, suodatin ja lämmitin tarvitsevat verkkovirtaa. Myös kodin ja akvaariojalustan rakenne tulee olla tukeva, sillä vedellä täytetty akvaario on yllättävän painava.

Jos asunto on pieni ja tilaa on vähän, voi kyseeseen tulla alle 40L kokoinen nanoakvaario. Nanoallas on helppo sijoittaa asuntoon kuin asuntoon ja se ei painonsa puolesta tarvitse erikoistukevaa alustaa. Nanoaltaan voi sijoittaa tavalliselle keittiön pöydälle tai vaikkapa lipaston päälle.

Mitä hiekkaa voi laittaa akvaarioon?

Kun akvaario on valittu, tarvitaan seuraavaksi pohjamateriaali eli akvaariohiekka tai -sora ja muut akvaariokoristeet. Aluksi hiekan valinta on tärkein, sillä se laitetaan akvaarioon ennen veden lisäämistä. Muita sisustuselementtejä akvaarioon voi hankkia jälkeenpäinkin.

Akvaarioon tulee aina laittaa akvaariolle tarkoitettua hiekkaa, joita on saatavilla lemmikkikaupoista. Luonnonhiekka ja kivet eivät sovi akvaarioon, sillä niistä voi liueta kaloille hengenvaarallisia yhdisteitä vielä kuukausia hiekan lisäämisen jälkeen, vaikka hiekkaa olisi pesty ja puhdistettu ennen akvaarioon laittamista. Myös lemmikkiliikkeestä hankittu akvaariohiekka tulee pestä ämpärissä ennen akvaarioon laittamista, jotta ylimääräinen pölykerros huuhtoutuu pois. Näin akvaariovedestä ei tule sameaa veden lisäämisen jälkeen. Hiekan raekoko ja väri on vapaasti valittavissa omien mieltymysten mukaisesti ja akvaariohiekkaan voi lisätä värikkäitä koristehiekkoja tuomaan väriä ja kontrastia. Lemmikkikaupoissa on saatavilla myös erilaisia kiviä ja kantoja, jotka sopivat akvaarioon koristeiksi ja piiloiksi kaloille.

Millainen suodatin akvaarioon valitaan?

Akvaariosuodattimia on saatavilla altaan sisäpuolelle sekä ulkopuolelle asennettavia malleja. Pienissä alle 200L altaissa voidaan käyttää sisäsuodatinta, joka suodattaa akvaariovettä suodatinpatruunoiden avulla. Vesi virtaa suodattimen läpi ja hiukkaset jäävät kiinni suodatuspatruunaan. Sisäsuodattimen teho valitaan altaan litramäärän mukaan, joten mitä suurempi allas sitä enemmän suodatustehoa tarvitaan.

Suurissa yli 200L altaissa käytetään ulkosuodatinta, joka asennetaan akvaarion ulkopuolelle. Ulkosuodattimessa vesi virtaa suodattimen läpi takaisi akvaarioon letkuja pitkin. Ulkosuodattimeen on olemassa erilaisia suodatusmateriaaleja ja tapana onkin käyttää suodattimen ensimmäisissä kerroksissa karkeampaa mekaanista suodatusmateriaalia, johon suuremmat roskat tarttuvat. Ulkosuodattimen ylimpiin kerroksiin valitaan hienosuodatusmateriaali, joka puolestaan sitoo vedestä pienemmät hiukkaset.

Suodattimen lisäksi akvaarioon tarvitaan lämmitin, jotta akvaarioveteen saadaan valituille kaloille sopiva lämpötila. Lämmittimen teho valitaan akvaarion litramäärän mukaan. Akvaarion lämmittimen asentaminen on helppoa, ja se aloitetaan valitsemalla lämmittimestä haluttu lämpötila, joka on yleisimmillä kalalajeilla 22-28°C. Sen jälkeen lämmitin asetetaan veden alle ja annetaan kalibroitua n. 30min. Seuraavaksi lämmittimen töpseli laitetaan seinään ja odotetaan, että vesi saavuttaa halutun lämpötilan. Tätä varten kannattaa hankkia akvaarioon tarkoitettu lämpömittari, jonka avulla veden lämpötilaa on helppo tarkkailla ympäri vuoden.

Tarvitaanko akvaarioon kasveja?

Akvaarion perustuksessa kasveilla on tärkeä rooli akvaarioveden elinolosuhteiden saavuttamisessa. Nopeasti kasvavat akvaariokasvit hajottavat kaloille haitallisia typpiyhdisteitä vedestä, joka edesauttaa hyvien elinolosuhteiden syntymistä akvaarioon. Alussa kasveja kannattaa akvaarioon laittaa reilusti ja aloittaa akvaariokasvien lannoittaminen heti, jotta niille riittää tarvittavia ravinteita. Akvaariokasvien lannoitteita on nestemäisiä sekä suoraan juurille laitettavia kapseleita, joita lisätään kasveille säännöllisesti. Näin akvaario saa kasveista parhaan mahdollisen hyödyn.

Onko akvaarion kypsytys vaikeaa?

Akvaarion kypsytys tarkoittaa hyödyllisen bakteerikannan kasvatusta akvaarioveteen. Hyödylliset bakteerit hajottavat vedestä kaloille haitallisia yhdisteitä, kuten ammoniakkia ja nitriittiä, sellaiseen muotoon, jossa se ei ole enää kaloille haitallista. Akvaarion luonnollinen kypsytys voi kestää kolmesta viikosta kuukauden päiviin, joten turvallisin ja helpoin tapa kasvattaa hajottajabakteerikanta akvaarioon on lisätä nestemäinen bakteeritiiviste. Ensimmäiset kalat voi lisätä akvaarioon jo noin vuorokauden kuluttua ensimmäisestä valmistajan ohjeen mukaisesta bakteeritiivisteannoksesta. Tiivisteen lisäämistä jatketaan valmistajan ohjeiden mukaisesti noin kolmen viikon ajan. Sekä akvaarion kasvit että hyödylliset bakteerit käyttävät ravinnokseen kaloille haitallisia typpiyhdisteitä, joka mahdollistaa elinkelpoisten olosuhteiden syntymisen akvaarioon

Ennen ensimmäisten kalojen tuomista akvaarioon veteen lisätään vedenparannusaine, joka suojaa kaloja vesijohtoveden raskasmetallijäämiltä ja muilta haitallisilta aineilta neutraloimalla ne akvaariokaloille vaarattomiksi. Vedenparannusainetta lisätään akvaarioon aina, kun sinne lisätään uutta vettä. Ennen kalojen tuomista olisi hyvä testata akvaarion vesiarvot kotikäyttöön tarkoitetulla vesitestillä, joita on saatavilla lemmikkikaupoissa. Kaikkia kaloja akvaarioon ei kannata tuoda yhdellä kertaa, sillä suuret muutokset aiheuttavat vesiarvojen tasapainon heilahteluja, joka puolestaan on vaarallista kaloille. Akvaarioon lisätään ensiksi pilottiparvi, yleensä n. 6-8 kalaa, ja sitten odotetaan vesiarvojen tasaantumista. Tämän jälkeen kaloja voi lisätä vaiheittain kunnes kalasto on halutun kokoinen.

Mitä kaloja akvaarioon tulisi valita?

Akvaariokalojen valintaan vaikuttaa akvaarion koko ja akvaarioveden kovuus. Pieneen nanoakvaarioon voi laittaa kerrallaan vain pienen parven esimerkiksi pieniä tetroja tai sukarapuja. Useat kalalajit kasvavat sen verran suurikokoisiksi, että tarvitsevat elääkseen vähintään 80L akvaarion. Toisaalta vaikkapa lehtikalat tarvitsevat kokonsa puolesta vähintään 250L akvaarion, joten paras tapa kartoittaa kalavaihtoehtoja on selvittää, mitkä lajit voivat elää valitun kokoisessa akvaariossa. Mitä suurempi akvaario, sitä enemmän ja monipuolisemmin kaloja on valittavissa.

Suurin osa kaloista on parvikaloja, joten niille on elintärkeää olla parvessa samaa lajia olevien lajitoverien kanssa. Mikäli kala ei tunne oloaan parveen kuuluvaksi, se stressaantuu ja ei menesty akvaariossa, vaikka olosuhteet olisivat muuten elinkelpoiset. Pienin mahdollinen parvi on nykysuositusten mukaan vähintään 8 kalaa samaa lajia. Mitä suurempi parvi kaloilla on, sitä turvallisemmaksi ne tuntevat olonsa ja liikkuvat akvaariossa esillä. Esimerkiksi keskikokoiseen altaaseen parempi vaihtoehto on kaksi tai kolme suurempaa parvea kaloja, kuin monta pientä parvea. Parvien koko tulee suhteuttaa myös akvaarion kokoon, jotta kaloilla ei ole liian ahdasta.

Suomen vesijohtovesi on luonnostaan pehmeää, joten helppo tapa aloittaa akvaarioharrastus on laittaa akvaarioon pehmeän veden kaloja. Suurin osa kaloista sopii pehmeään veteen, joten vaihtoehtoja on runsaasti. Mikäli akvaarioon halutaan esimerkiksi miljoonakaloja tai molleja, tulee vesi kovettaa sopivaksi vedenkovetusaineella ennen kalojen laittamista akvaarioon. Veden kovuus on helppo mitata yleisimmillä vesitesteillä. Kovan ja pehmeän veden kaloja voi laittaa myös samaan akvaarioon, jolloin veden kovuudesta on tehtävä kompromissi. Tällöin vesi kovetetaan juuri ja juuri kovan veden puolelle, sillä pehmeän veden kalat sopeutuvat helpommin hieman kovempaan veteen kuin kovan veden kalat pehmeään veteen.

Akvaariossa useimmat parvikalat käyttävät vedestä pinta- ja keskiosaa. Siksi akvaarion pohjalle olisikin hyvä hankkia pohjakaloja, esimerkiksi monneja tai monnisia. Pohjakalat syövät akvaarion pohjalta sakkaa ja levää, joka auttaa akvaarion puhtaanapidossa. Pohjakaloja hankkiessa tulee selvittää lajit, jotka soveltuvat elämään oman altaan kokoisessa ympäristössä ja veden kovuudessa.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että samoissa elinolosuhteissa elävät kalalajit sopivat yhteen ja niitä voidaan laittaa samaan akvaarioon. Kaloja yhdistettäessä kannattaa kuitenkin ottaa huomioon myös kalojen koko suhteessa toisiinsa, sillä pienimmät kalat voivat joutua suurisuisten kalojen lounaaksi. Myös kalalajien luonteet voivat vaikuttaa kalojen yhteensopivuuteen, sillä pitkäeväiset kalat voivat joutua ärhäkkäämpi luonteisten kalojen kiusaamaksi. Kalojen yhteensopivuuteen saat hyviä neuvoja lemmikkikaupastasi.

Miten ja kuinka usein akvaario puhdistetaan?

Akvaarion puhdistusväli riippuu altaan koosta ja siellä asuvista kaloista ja niiden määrästä. Usein kysytään kuinka usein akvaarion vesi vaihdetaan ja aloittelevalla akvaarioharrastajalla saattaa olla kuva siitä, että kaikki vedet tulee vaihtaa puhdistuksen aikana. Akvaarioon ei kuitenkaan tulisi koskaan tehdä suursiivousta, vaan osa vedestä vaihdetaan noin 1-2 viikon välein. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että osavedenvaihto tulisi tehdä niin usein, että vettä ei kerrallaan tarvitse vaihtaa kuin maksimissaan kolmasosa. Jos akvaariovettä vaihtaa kerrallaan liikaa, akvaarion hyödyllinen bakteerikanta vähenee niin paljon, että se ei ehdi enää hajottaa haitallisia aineita akvaariosta ja elinympäristöstä tulee kaloille vaarallinen. Myös kalojen yliruokinta aiheuttaa ylimääräistä sakkaa akvaarioon.

Akvaarion puhdistus aloitetaan poistamalla lasista levä joko leväraapalla tai levämagneetilla. Kaikki sähkölaitteet kannattaa irrottaa verkkovirrasta akvaarion puhdistuksen ajaksi. Tämän jälkeen pohja imuroidaan pohjalapolla, jolloin likainen osa akvaariovedestä poistuu ja ylimääräinen sakka sen mukana. Suodattimen tilanne kannattaa tarkastaa vedenvaihdon yhteydessä. Mikäli se on likainen, kannattaa suodatinpatruunat ja -materiaalit huuhtoa tai useiden puhdistuskertojen jälkeen vaihtaa uusiin. Suodattimen puhdistuksessa häviää paljon hyödyllisiä bakteereja, joten suodattimeen voi lisätä bakteeritiivistettä

Lopuksi akvaarioon lisätään uutta vettä niin, että akvaario on pintaan asti täynnä. Mikäli käytetään sisäsuodatinta, varmistetaan että suodatin on veden alla. Vesijohtoveteen lisätään aina vedenvaihdon yhteydessä vedenparannusaine, jotta uusi vesi ei ole haitallista kaloille. Lopuksi kytketään kaikki sähkölaitteet takaisin päälle ja varmistetaan, että veden suodatus toimii akvaariossa ja vesi kiertää normaalisti.

Miten ruokin akvaariokalat?

Kalojen ruokinta on yksinkertaista. Akvaariokalat voidaan ruokkia kerran tai kahdesti päivässä ja kerran viikossa on suotavaa pitää paastopäivä, jolloin kaloja ei ruokita. Ruokitaan kalat sitten kerran tai kahdesti päivässä, ruokamäärä on päiväkohtainen. Useimmille kaloille sopii kalanruoakana hiutale- tai raeruoka kalan suun koosta riippuen. Mitä pienempi kala niin sitä pienempää ruokaa se tarvitsee. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että ruokamäärä on oikea kun kalat ovat syöneet kaiken näkyvän ruoan noin 1 minuutin kuluessa ruoan pudottamisesta veteen. Jos kaikki ruoka häviää nopeammin, voi kaloille antaa hieman lisää ruokaa.

Pohjakalat ruokitaan niille tarkoitetuilla pohjakalatableteilla, joiden määrä riippuu pohjakalojen määrästä. Mikäli pohjakaloja on vähän, voi tabletin laittaa veitsellä pienemmäksi tai antaa vain joka toinen päivä. Joillakin kalalajeilla on erityisruokavalioita, tai ne tarvitsevat pakastettuja surviaisia pysyäkseen elinvoimaisena. Näistä saat opastusta ostaessasi kaloja lemmikkikaupasta.

Muistilista, mitä akvaarioon tarvitaan:

  • Tekniset laitteet, eli suodatin ja lämmitin. Molemmat valitaan altaan koon perusteella.
  • Akvaariohiekka ja akvaariokoristeet, jotka ovat akvaariokäyttöön tehtyjä
  • Vedenhoitoaineet, eli bakteeritiiviste ja vedenparannusaine
  • Kasvit ja kasviravinne
  • Kalat, ravut ja kotilot, valitaan akvaarion koon ja veden kovuuden perusteella

Tiedon ja taidon karttuessa voit lisätä akvaarioon ilmapumpun tekemään kuplia tai vaikkapa erikoisemman kalalajin. Lisäksi opit hyödyntämään erilaisia vedenhoitoaineita akvaariosi parhaiden elinolosuhteiden ylläpitämiseksi.